Beste leden,

Het bestuur van de voetbalvereniging Nunspeet nodigt u allen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 30 oktober 2017, aanvang 20.00 uur in de kantine op ons mooie Sportpark “de Wiltsangh” aan de Sportlaan in Nunspeet.

Als bestuur hopen we op een grote opkomst van onze leden.

De agenda voor de vergadering, alsmede de notulen van de vorige vergadering d.d. 22 mei 2017 zullen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering worden gepubliceerd op de website van de vv Nunspeet.

Het bestuur van de vv Nunspeet