Contributie per 1 juli 2017

Jaarbedrag
excl. kledingplan
Bijdrage kledingplan
p/jaar
Jaarbedrag
incl.kledingplan
via autom.incasso
Kwartaalbedrag
incl. kledingplan
via autom.incasso
Kwartaalbedrag
incl. kledingplan
via nota
Senioren  € 216,00   €   40,00  € 256,00  €   64,00  €   66,50
Junioren ABC #  € 162,00   €   40,00  € 202,00  €   50,50  €   53,00
Pupillen DEF #  € 141,00   €   40,00  € 181,00  €   45,25  €   47,75
40+ zonder competitie  €   45,00  €   45,00  €   11,25  €   13,75
Kaderlid  €   45,00  €   45,00  €   11,25  €   13,75
Kaderlid KNVB-premie  €   12,00  €   12,00  €     3,00  €     5,50
Niet spelend lid  €   80,00  €   80,00  €   20,00  €   22,50

►  Verder is elk spelend lid, met uitzondering van de categorie niet spelende leden, en kaderlid  verplicht jaarlijks 3 loten van de Grote Clubactie ad € 9,00 af te nemen.  Deze € 9,00 wordt altijd begin oktober gelijktijdig geïnd met de contributie van het 4e kwartaal.

►  Kosten gele en rode kaart; deze worden doorberekend tegelijk met de contributie via automatische incasso.
Voor het seizoen 2017/2018 zijn deze bedragen als volgt:

Gele kaart: senioren € 14,70 en jeugd € 6,70
Rode kaart: senioren € 23,20 en jeugd € 13,20

►  Elk 3e en volgend spelend lid van elk gezin krijgt 50% korting op de contributie Deze korting is geldig op de contributie van de jongst spelende leden. Bij langdurige  blessures kan – een deel van – de contributie tijdelijk opgeschort worden; ter beoordeling door de ledenadministratie.

►  De contributie inning vindt per kwartaal plaats via automatische incasso. Telkens aan het begin van de eerste maand van elk kwartaal.

►  Leden die niet via automatische incasso willen betalen, dienen € 2,50 administratiekosten per kwartaal extra te betalen.

►  Voor elke schriftelijke aanmaning wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

►  De ledenadministratie en contributie inning valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de vv Nunspeet en is voor haar taken gedelegeerd door het bestuur van de vv Nunspeet.

►  Wijzigingen in het lidmaatschap, contributie inning, adres of relevante persoonlijke gegevens dienen door de leden direct te worden doorgegeven aan de
ledenadministratie.