Lief en Leed

Bij “Lief en leed” kan iedereen gebeurtenissen melden waaraan de vereniging eventueel wat extra aandacht kan / moet besteden. Te denken valt aan geboortes, huwelijken, jubilea maar ook overlijden of ziekte. Waar nodig zal het bestuur dan actie ondernemen.

 

Mocht er dus iemand in je directe nabijheid zijn waarvan je vindt dat hij of zij een felicitatie of een oppeppertje verdient, mail dan naar Betty Wieteler via cobettywieteler@gmail.com of ssvn@vvnunspeet.nl .