Sponsorcommissie

Als Sponsorcommissie trachten wij verschillende generaties met elkaar te verbinden en hopen daarmee wederzijds inspiratie te creëren.

Grote uitdaging

Het is van groot belang dat er sponsoren aan onze vereniging worden verbonden, want zonder sponsoren en hun financiële bijdrage zal onze vereniging niet overleven. We hebben de sponsoren nodig om onze sportieve ambitie waar te maken. Als Sponsorcommissie zullen wij het komende jaar er weer alles aan doen om contacten te onderhouden met onze bestaande sponsoren, en zullen we ook weer energie steken in het vinden van nieuwe sponsoren. Het is voor de Sponsorcommissie een grote uitdaging om – na het verbinden van sponsoren aan onze vereniging – zowel de leden van de vereniging als de sponsor te inspireren tot een samenwerking die jarenlang standhoudt. Het zou het mooi zijn als sponsorcontracten een generatie voetballers overleven!

Stickeractie

In 2016 is de Sponsorcommissie gestart met de stickeractie vv Nunspeet waarbij bestaande sponsoren in de gelegenheid werden gesteld een sticker bij de ingang van hun bedrijfspand of winkel te plakken. Met het plaatsen van de sticker met de tekst ‘Deelnemer kortingsactie vv Nunspeet’ geeft de sponsor aan dat de sponsor een door hem vastgestelde korting geeft aan leden van vv Nunspeet op vertoon van hun ledenpas. Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen we deze actie onder de aandacht brengen van onze leden en de lokale media. Alle deelnemende sponsoren worden op de website van vv Nunspeet geplaatst. Met deze actie hopen we onze leden naar de deelnemende sponsoren te bewegen, hetgeen een win-win-situatie moet opleveren. Als Sponsorcommissie hopen we nog meer manieren te vinden om zowel leden als sponsoren ‘verbindend’ te inspireren. Met elkaar de inspiratie vinden waarbij waardering en respect voor elkaar tot uiting komen binnen voetbalvereniging Nunspeet. Dat leidt tot sportieve prestaties op de velden en zal generaties, spelers, scheidsrechters, trainers, leiders, vrijwilligers, tegenstanders en toeschouwers met elkaar verbinden.

Samenwerking

De Sponsorcommissie werkt nauw samen met de Stichting Sponsoring Voetbalvereniging Nunspeet (SSVN). Daar waar nodig worden gezamenlijk activiteiten ontplooid. In het seizoen 2017-2018 zal er zeker weer een sponsoravond georganiseerd worden met aansprekende gastsprekers. Namens de Sponsorcommissie wil ik alle sponsoren van onze voetbalvereniging van harte bedanken voor hun steun en bijdrage. Als commissie hopen wij u regelmatig op sportpark De Wiltsangh te ontmoeten.

Henk Makkink
Voorzitter Sponsorcommissie

Henk Makkink

Henk Makkink

Voorzitter Sponsorcommissie

Chantal van Manen

Chantal van Manen

Secretaris

Betty Wieteler-Bruijnes

Betty Wieteler-Bruijnes

Vertegenwoordiger SSVN

Jaap Frens

Jaap Frens

Piet Groot

Piet Groot

 Adrie Westhuis

Adrie Westhuis

 Marc v/d Hoek

Marc v/d Hoek

 Fred Hup

Fred Hup

 Ronald Jettkandt

Ronald Jettkandt