Technische commissie

Voorzitter:
– verantwoordelijk voor technisch beleid en de uitvoering hiervan.
– medeverantwoordelijk voor samenstelling selectie senioren.
– geeft leiding aan de Technische Commissie.
– is vertegenwoordiger vanuit de Technische Commissie in het hoofdbestuur.

Secretaris:
– zorgt voor goede planning en coördinatie met overige commissies
– zorgt voor verslaglegging.
– is een contactpersoon naar de andere commissies.

Coördinator Senioren:
– medeverantwoordelijk voor samenstelling selectie senioren.
– coördineert het proces van aanstelling trainers en begeleiding selectie senioren.
– onderhoudt contacten spelers en begeleiding van selectie senioren.

Coördinator Jeugdopleiding – Junioren:

– is aanspreekpunt vanuit de TC voor het reilen en zeilen binnen de junioren .
– is medeverantwoordelijk voor het aanstellen van selectietrainers O-19, O-17 en O-15.
– coördineert de selectieprocedure i.s.m.  scouting en de Jeugdcommissie.

Coördinator Jeugdopleiding – Pupillen:

– is aanspreekpunt vanuit de TC voor het reilen en zeilen binnen de pupillen
– is medeverantwoordelijk voor het aanstellen van selectietrainers O-13,O-11 en O-9.
– coördineert de selectieprocedure i.s.m.  scouting en de Jeugdcommissie.

[Coördinator] Scouting – Junioren:
– adviseert en ondersteunt bij de selectieprocedure i.s.m.  JC en coördinator Jeugdopleiding
– volgt de ontwikkeling van alle spelers binnen de junioren
– adviseert trainers ten aanzien van spelers.
[Coördinator] Scouting – Pupillen:
– adviseert en ondersteunt bij de selectieprocedure i.s.m.  JC en coördinator Jeugdopleiding
– volgt de ontwikkeling van alle spelers binnen de pupillen
– adviseert trainers ten aanzien van spelers.

Coördinator Betaald Voetbal Organisaties (BVOs):

– is aanspreekpunt vanuit de TC voor de BVO’s
– begeleidt/onderhoudt het proces van spelers die gescout zijn door BVO’s
– onderhoudt contacten met “Nunspeters” die reeds bij een BVO spelen.

Heb je vragen aan de TC, kun je een mail sturen naar het volgende adres: technischecommissie@vvnunspeet.nl.
* Daar waar in bovenstaande tekst speler staat, worden zowel jongens als meisjes bedoeld

 Jan Willem Vis

Jan Willem Vis

Andre ten Dolle

Andre ten Dolle

 Gerrit Bruinewoud

Gerrit Bruinewoud

Arjan Daalmeijer

Arjan Daalmeijer

Peter Dekker

Peter Dekker

Patrick Rekers

Patrick Rekers

 André Plakke

André Plakke

 Edwin van Putten

Edwin van Putten

 Joost Bos

Joost Bos

Bas Pellegrom

Bas Pellegrom

 Jan Oeben

Jan Oeben