Selecteer een pagina

Beste leden van de vv Nunspeet. Hierbij een korte update met betrekking tot onze nieuwe velden. Zoals reeds op de Algemene Leden Vergadering aangekondigd, is de gemeente Nunspeet voornemens om in de komende zomerperiode over te gaan tot de realisatie van een volwaardig natuurgras voetbalveld (naast het hockeyveld), een tweede kunstgrasvoetbalveld (huidige locatie veld 4/5) en kunstgraskorfbalvelden (trainingsveld vv Nunspeet).

Deze aanpak maakt onderdeel uit van het Masterplan Revitalisering van Sportpark de Wiltsangh. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen waarbij onder andere grondmonsters worden genomen, hiervoor wordt afstemming gezocht met het betrokken sportparkbeheer.

Uitgaande van een bespeelbaarheid met ingang van het nieuwe sportseizoen zullen de werkzaamheden direct na afronding van het huidig sportseizoen (medio juni 2018) gaan starten. De reden om deze werkzaamheden in de komende zomerperiode (buiten het sportseizoen) uit te voeren is om daarmee alvast ruimte te creëren zodat de gemeente gedurende sportseizoen 2018-2019 kan starten met de werkzaamheden voor de nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal.

Onze ‘bouw-commissie’ is ondertussen druk bezig met de uitwerking van een plan (inclusief plattegrond) voor de nieuwe kleedkamers die op termijn tussen de twee kunstgrasvelden zullen worden gerealiseerd.

Zodra er meer nieuws is zal daar weer over gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groet,
Rob Buis
Voorzitter vv Nunspeet

© Foto: Bram van de Biezen [www.nunspeet.nu] | HollandLuchtfoto [www.hollandluchtfoto.nl]

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming