Selecteer een pagina

Fair Play commissie

Binnen de jeugdafdeling is onlangs een nieuwe commissie geïntroduceerd, gericht op Fair-Play. Hoewel het wat tegenstrijdig klinkt hopen we zo weinig mogelijk van hun diensten gebruik te hoeven maken. Dat zou betekenen dat er weinig incidenten zijn.

Desondanks is het goed dat er een Fair-Play commissie is gekomen. Bij voorkomende gevallen is er nu een onafhankelijke commissie die hoofd-/jeugdbestuur kan adviseren. Tot dusver moest dit met bestaande mensen worden gedaan en dat is vaak lastig. Vrijwilligers komen opeens met meerdere petten op te zitten en bestaande relaties kunnen daardoor op een onwenselijke manier worden verstoord. De Fair-Play commissie past hoor- en wederhoor toe op basis van meldingen die worden gedaan. Uiteraard houden ze zelf hun ogen en oren ook open omtrent de gebeurtenissen in en rondom het sportpark.

Aan welke meldingen / incidenten kan  zoal gedacht worden?

•    vernielingen op of rond het sportpark
•    pesten  / ongepaste uitlatingen (ook via social media)
•    racistisch gedrag
•    betrokkenheid bij zeer zware overtredingen / staking van wedstrijden

In feite gaat het  om de zaken die kunnen voorkomen binnen de club zoals die in de gedragscode van de vv Nunspeet zijn vastgelegd. De Fair-Play commissie zal deze in principe als richtlijn gebruiken.

Meldingen die via de secretaris van het hoofdbestuur of  jeugdvvnunspeet@gmail.com binnenkomen en die onder Fair-Play incidenten vallen worden rechtstreeks naar deze commissie voor advies doorgeleid. Eén of meerdere mensen zullen de feiten zo goed mogelijk proberen te achterhalen, zo nodig een sanctie adviseren en dit voorleggen aan het (jeugd/hoofd) bestuur. De Fair-Play commissie richt zich met name op de jeugdafdeling. Iedere melding die voorzien is van naam en adressering wordt in principe in behandeling genomen.

Met deze invulling van de Fair-Play commissie is de cirkel rond.  Door de afspraken binnen de gedragscode  te verbinden aan een onpartijdig trio adviseurs is dit nu goed georganiseerd. Laten we afspreken dat we deze mensen weinig werk bezorgen!

Korte introductie van de drie mensen in de Fair-Play commissie:

  • André Heijkamp – 51 jaar en sinds 1995 woonachtig in Nunspeet. Via de kinderen bij het voetbal betrokken en tot afgelopen seizoen trainer geweest bij het G-team.  Zelf eerder gevoetbald bij de Zebra´s in Hilversum. André heeft aangegeven als waardering graag iets terug te willen doen voor de positieve benadering van het G-voetbal binnen de club.
  • Theo den Hertog – 43 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit de Randstad. Via zijn zoon kennis gemaakt met voetbal bij vv Nunspeet. Theo heeft de sportacademie gedaan en 15 jaar bij het NOC gewerkt. Tegenwoordig is hij regiomanager bij het Leger des Heils. De goede sfeer en prettige contacten zijn voor Theo aanleiding zich te willen inzet voor de Fair-Play commissie
  • Bertus Walda – 56 jaar en een echte vv Nunspeet kenner, want hij was er voetballer, leider, trainer, scheidsrechter en wat al niet meer. Bertus is werkzaam bij de marechaussee en de liefhebbers van blues weten zijn programma op de lokale radio vast te vinden. Prettig met elkaar omgaan binnen de vereniging gekoppeld aan een stukje duidelijkheid zijn voor Bertus belangrijke drijfveren.

v.l.n.r.: André Heijkamp, Theo den Hertog en Bertus Walda

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming