Selecteer een pagina

Seniorencommissie

Visie en missie van de seniorencommissie
De commissie wil er voor zorgen dat een ieder lid met plezier en op zijn niveau in het juiste seniorenteam kan voetballen

Verantwoordelijkheden van de commissie
De commissie zorgt er voor dat er op een geordende wijze op recreatief niveau gespeeld kan worden en waarbij de regels zoals die in de vereniging gelden worden nageleefd.

Welke doelstelling streeft de commissie na
De commissie streeft er na om er voor te zorgen dat elke week de teams over voldoende spelers beschikken om te kunnen voetballen. Dit doet zij onder andere door elke donderdagavond met de leiders om de tafel te zitten en er zo voor te zorgen dat dat elk team over voldoende spelers beschikt. Daarnaast zorgt de seniorencommissie er voor dat elk team over voldoende begeleiding beschikt. Een andere doelstelling is om de overgang van jeugd naar senioren zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Welke taken behoren bij deze doelstellingen
► Indeling van de teams
► Onderhouden van contacten met de leiders en spelers
► Gerichte ondersteuning van de leiders om hun taak goed uit te kunnen voeren
► Zorgen voor een goede communicatie
► Eindverantwoordelijk voor het aan- en afmelden van teams
► Fungeren als vraagbaak voor leiders en spelers
► Het wekelijks laten spelen van de teams
► Het laten spelen teams op het juiste niveau
► Signaleren van problemen
► Aanspreekpunt bij meningsverschillen en conflicten en het zo mogelijk oplossen daarvan
► Het nemen van beslissingen ten aanzien van het overtreden van de verenigingsregels door spelers van de recreatieve teams

Aan wie legt de commissie verantwoordelijkheid af

De commissie legt uiteindelijk verantwoordelijkheid af aan het bestuur, maar de commissie heeft een eigen verantwoordelijkheid. Alleen in zwaardere gevallen worden zaken doorgeschoven naar het bestuur en/of informeert de commissie het bestuur.

Wat is de organisatiestructuur van de commissie

De commissie bestaat op dit moment uit een drietal leden. De taken zijn als volgt verdeeld.
Eén algemeen lid, 1 lid is tevens wedstrijdsecretaris senioren en het derde lid is voorzitter. De commissie functioneert op basis van gelijkwaardigheid

Voor het seizoen 2015-2016 zullen er 9 seniorenteams actief zijn voor de vv Nunspeet. Hiervan vallen het 3e tot en met het 9e team onder de seniorencommissie. Het 1e en 2e team vallen onder de TC.

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming