Selecteer een pagina

Contributie- en lidmaatschapsregels

 

Aanmelding kan gedurende het gehele seizoen plaatsvinden via de rubriek Digitaal aanmelden waarvan alle rubrieken dienen te worden ingevuld.

Na aanmelding zijn spelende leden (geld vanaf jeugd onder 13) eerst speelgerechtigd als de spelerspas en/of overschrijving van de KNVB is ontvangen.

De contributie van het lidmaatschap vv Nunspeet is voor het gehele seizoen (jaarlijks van 1 juli tot en met 30 juni) verschuldigd, ook al wordt het lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd.

De contributie (incl. kledingplanbijdrage), evenals een opgelegde boete KNVB, inschrijfkosten (€ 2,50), administratiekosten (€ 2,50 per keer) bij stornering van een incasso en de bijdrage Grote Clubactie (€ 9,00, jaarlijks begin oktober) wordt per kwartaal (begin januari, april, juli en oktober) via verplichte automatische incasso geïnd.

Elk 3e en volgend spelend lid (m.u.v. de leden van 35+, 40+, walking football en voetbalschool) van een gezin ontvangt 50% korting op de contributie (excl.  kledingplanbijdrage).  Deze korting  is dan van toepassing op het jongste lid van dat gezin.

Bij een langdurige blessure is korting op de contributie mogelijk na een schriftelijke melding bij de contributieadministratie.

De contributiebedragen worden conform het genomen besluit in de ALV van de vereniging jaarlijks aangepast met het landelijke prijsindexering percentage.

De peildatum van de betreffende contributiecategorie (senioren 19 jaar en ouder, jeugd onder 14 t/m jeugd onder 19 (junioren) en jeugd onder 8 t/m jeugd onder 13 (pupillen) is jaarlijks 1 januari.

Eventuele vragen m.b.t. de contributie altijd schriftelijk indienen via: contributie@vvnunspeet.nl

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming