Selecteer een pagina

Technische commissie

De Technische Commissie van de vv Nunspeet wil duidelijkheid verschaffen over hoe de (jeugd)voetballers, met inachtneming van de verschillen in talent en beleving, binnen de vv Nunspeet opgeleid moeten worden. We gaan uit van prestatievoetbal voor alle elftallen. Hierbij moet wel opgemerkt te worden, dat de selectieteams in elke leeftijdscategorie meer mogelijkheden dan de recreatieve teams krijgen om de individuele ontwikkeling onder begeleiding van gediplomeerde trainers gestalte te geven. Aan de andere kant betekent dit ook, dat er van selectiespelers meer gevraagd kan en mag worden.

Met betrekking tot het opleiden van spelers is het belangrijk dat er aandacht is voor een positieve benadering van spelers Vertrouwen hebben in je eigen mogelijkheden is een belangrijke basisvoorwaarde voor leren.

De vv Nunspeet is een grote, ambitieuze amateurvereniging. Het is van belang dat commissies en andere betrokkenen op de diverse vlakken gestructureerd en intensief samenwerken. Dit moet gebeuren op een plezierige, respectvolle, open en constructieve manier waarbij iedereen, betaald of onbetaald, binnen de vereniging voor ogen moet houden dat we allemaal dezelfde belangen nastreven, namelijk spelplezier voor allen op de verschillende niveaus. Wanneer we op deze manier samenwerken zal er een clubcultuur ontstaan waarin iedereen zich gewaardeerd voelt binnen zijn of haar taakgebied en is er vertrouwen in en naar elkaar. Dit is een voorwaarde om onze doelstellingen te verwezenlijken en om een gezond verenigingsleven te creëren en te behouden!

Wat is onze droom:
Via “Plezier & passie leidt tot prestatie” willen we een toonaangevende club in de regio zijn door middel van prestatiegericht en attractief voetbal waarbij ieder team in de jeugdopleiding speelt in een herkenbaar spelsysteem 1:4:3:3. Dit willen we uitstralen door herkenbare (selectie)teams waarbij de eigen jeugd wordt opgeleid met als doel te komen tot een herkenbaar 1e elftal van Nunspeet, waarbij de selectie uit zoveel mogelijk ‘Nunspeetse’ spelers bestaat en waarbij de aanvulling primair vanuit het 2e en/of O19 zal plaatsvinden en waarbij ieder lid het gevoel heeft dat zij/hij belangrijk is.

Wat willen we:
Senioren: Selectiespelers zo optimaal mogelijk laten presteren binnen de mogelijkheden van de club. De spelers van het 2e en 3e selectieteam hebben een belangrijke rol in de aanvulling van de 1e selectie en in de opvang van en ondersteuning aan doorstromende jeugdspelers.

Jeugd: Nunspeetse spelers zodanig ontwikkelen, dat ze in aanmerking komen in een voor haar/hem passende voetbalomgeving waarbij ieder jeugdlid belangrijk is.

Heb je vragen aan de TC, kun je een mail sturen naar het volgende adres: technischecommissie@vvnunspeet.nl.

Klik hier voor het Beleidsplan [versie oktober 2018]

Beknopte samenvatting taken TC:

► Voorzitter:
– verantwoordelijk voor technisch beleid en de uitvoering hiervan.
– medeverantwoordelijk voor samenstelling selectie senioren.
– geeft leiding aan de technische commissie.
– is vertegenwoordiger vanuit de technische commissie in het hoofdbestuur.

► Secretaris:
– zorgt voor goede planning en coördinatie met overige commissies
– zorgt voor verslaglegging.
– is contactpersoon naar de andere commissies.

► Seniorenbeleid:
– medeverantwoordelijk voor samenstelling selectie senioren.
– coördineert het proces van aanstelling trainers en begeleiding selectie senioren.
– onderhoudt contacten spelers en begeleiding van selectie senioren.

► Coördinator Jeugdopleiding – Junioren:
– is aanspreekpunt vanuit de TC voor het reilen en zeilen binnen de junioren .
– is medeverantwoordelijk voor het aanstellen van selectietrainers O-19,O-17 en O-15.
– coördineert de selectieprocedure i.s.m. scouting en de jeugdcommissie.

► Coördinator Jeugdopleiding – Pupillen:
– is aanspreekpunt vanuit de TC voor het reilen en zeilen binnen de pupillen
– is medeverantwoordelijk voor het aanstellen van selectietrainers O-13,O-11 en O-9.
– coördineert de selectieprocedure i.s.m. scouting en de jeugdcommissie.

► Scouting jeugd:
– adviseert en ondersteunt bij de selectieprocedure i.s.m. JC en coördinator Jeugdopleiding
– volgt de ontwikkeling van jeugdspelers
– adviseert trainers ten aanzien van spelers.

► Coördinator Betaald Voetbal Organisaties (BVOs):
– is aanspreekpunt vanuit de TC voor de BVO’s
– begeleidt/onderhoudt het proces van spelers die gescout zijn door BVO’s
– onderhoudt contacten met “Nunspeters” die reeds bij een BVO spelen.

* Daar waar in bovenstaande tekst speler staat, worden zowel jongens als meisjes bedoeld

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming