Selecteer een pagina

Contributie per 1 juli 2022

Voor betaling via per jaarper kwartaalper kwartaalper kwartaal
automatische incassoexclusiefexclusiefbijdrageinclusief
kledingplankledingplankledingplankledingplan
Senioren spelend €                 280,00 €                    70,00 €                    12,50 €                    82,50
JO14 t/m JO19 (Junioren) €                 210,00 €                    52,50 €                    12,50 €                    65,00
JO8 t/m JO13 (Pupillen) €                 184,00 €                    46,00 €                    12,50 €                    58,50
35+ en 45+ competitie €                    90,00 €                    22,50 €                    22,50
65+  (Walking Football) €                    90,00 €                    22,50 €                    22,50
40+  niet spelend competitie €                    57,00 €                    14,25 €                    14,25
Voetbalschool €                    10,00 €                      2,50 €                      2,50
Kaderlid €                    57,00 €                    14,25 €                    14,25
Kaderlid enkel KNVB premie €                    17,00 €                      4,25 €                      4,25
Niet spelend / €                 102,00 €                    25,50 €                    25,50
ondersteunend lid

(Eventueel) bijkomende bedragen:

 • Bijdrage 3 loten GCA jaarlijks tegelijk met contributie 4e kwartaal € 9,00
 • Betaling via nota en/of stornering automatische incasso per keer € 2,50
 • Kosten gele en rode kaart: deze worden doorberekend tegelijk met de contributie via automatische incasso. Deze bedragen zijn als volgt:
  Gele kaart: senioren € 16,20 en jeugd € 7,40
  Rode kaart: senioren € 28,40 en jeugd € 16,20
 • Elk derde en volgend spelend lid (m.u.v. de leden 35+, 40+, walkong football en voetbalschool) van één gezin krijgt 50% korting op de contributie(excl. kledingplanbijdrage) en is van toepassing op het jongst spelende lid
 • Korting op de contributie bij een langdurige blessure is mogelijk bij een tijdige, schriftelijke melding bij de contributieadministratie
 • Contributie inning vindt plaats per kwartaal (op de 2e werkdag van jan., april, juli en okt.) via automatische incasso
 • Leden die niet via een automatische incasso betalen moeten per keer € 2,50 administratiekosten extra betalen
 • Bij een contributie stornering via automatische incasso wordt € 2,50 extra inrekening gebracht
 • Wijzigingen in het lidmaatschap, adres, bankrekeningnummer of relevante persooonlijke gegevens dienen direct te worden doorgegeven aan de leden- en/of contributieadministratie
 • De leden- en contributieadministratie vallen onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester en zij zijn voor haar taken gedelegeerd door het bestuur van de vereniging
 • Eventuele vragen m.b.t. de contributie altijd schriftelijk indienen bij: contributie@vvnunspeet.nl

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming