Selecteer een pagina

Contributie per 1 juli 2023

Voor betaling via per jaarper kwartaalper kwartaalper kwartaal
automatische incassoexclusiefexclusiefbijdrageinclusief
kledingplankledingplankledingplankledingplan
Senioren spelend €                 294,00 €                    73,50 €                    12,50 €                    86,00
JO14 t/m JO19 (Junioren) €                 220,00 €                    55,00 €                    12,50 €                    67,50
JO8 t/m JO13 (Pupillen) €                 193,00 €                    48,25 €                    12,50 €                    60,75
35+ en 45+ competitie €                    94,00 €                    23,50 €                    23,50
65+  (Walking Football) €                    94,00 €                    23,50 €                    23,50
40+  niet spelend competitie €                    60,00 €                    15,00 €                    15,00
Voetbalschool €                    10,00 €                      2,50 €                      2,50
Kaderlid €                    60,00 €                    15,00 €                    15,00
Kaderlid enkel KNVB premie €                    18,00 €                      4,50 €                      4,50
Niet spelend / €                 107,00 €                    26,75 €                    26,75
ondersteunend lid

Klik hier voor de berekening contributie 2023/2024 excl. kledingplan [slechts 5% toegepast i.p.v. 8,96% (inflatie cijfer CBS cpi)]

(Eventueel) bijkomende bedragen:

 • Bijdrage 3 loten GCA jaarlijks tegelijk met contributie 4e kwartaal € 9,00
 • Betaling via nota en/of stornering automatische incasso per keer € 2,50
 • Kosten gele en rode kaart: deze worden doorberekend tegelijk met de contributie via automatische incasso. Deze bedragen zijn als volgt:
  Gele kaart: senioren € 18,30 en jeugd € 8,40
  Rode kaart: senioren € 32,30 en jeugd € 18,30
 • Elk derde en volgend spelend lid (m.u.v. de leden 35+, 40+, walkong football en voetbalschool) van één gezin krijgt 50% korting op de contributie(excl. kledingplanbijdrage) en is van toepassing op het jongst spelende lid
 • Korting op de contributie bij een langdurige blessure is mogelijk bij een tijdige, schriftelijke melding bij de contributieadministratie
 • Contributie inning vindt plaats per kwartaal (op de 2e werkdag van jan., april, juli en okt.) via automatische incasso
 • Leden die niet via een automatische incasso betalen moeten per keer € 2,50 administratiekosten extra betalen
 • Bij een contributie stornering via automatische incasso wordt € 2,50 extra inrekening gebracht
 • Wijzigingen in het lidmaatschap, adres, bankrekeningnummer of relevante persooonlijke gegevens dienen direct te worden doorgegeven aan de leden- en/of contributieadministratie
 • De leden- en contributieadministratie vallen onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester en zij zijn voor haar taken gedelegeerd door het bestuur van de vereniging
 • Eventuele vragen m.b.t. de contributie altijd schriftelijk indienen bij: contributie@vvnunspeet.nl

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming