Selecteer een pagina

Commissie Wedstrijdzaken

In dit protocol wordt een aantal regels en uitgangspunten weergegeven m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van de Commissie Wedstrijdzaken (WZ).

Protocol Commissie Wedstrijdzaken vv Nunspeet

1. Competitie- en bekerwedstrijden gaan bij afgelasting voor op vriendschappelijke wedstrijden. Wedstrijden uit de A-categorie gaan bij afgelasting voor op wedstrijden uit de B-categorie.
2. Bij de veldindeling worden de kunstgrasvelden zo optimaal mogelijk benut.
3. De rangorde van de selectieteams is als volgt: 1e, 2e, O-19-1, O-17-1, O-15-1 en O-13-1.
4. De eerste vijf selectieteams in de rangorde zoveel als mogelijk spelen op de kunstgrasvelden.
5. Bij de veldindeling is de door de KNVB opgegeven aanvangstijd leidend. Er worden geen wedstrijden verschoven met de enige reden dat een (ander) team dan op kunstgras kan spelen.
6. De kleedkamerindeling vindt zo plaats dat teams zo min mogelijk tegelijk in een kleedkamer zitten. Gezien het aantal wedstrijden is dit niet altijd te voorkomen. Kleedkamer 7 en 10 zullen op zaterdag tot 12:30 uur indien mogelijk uitsluitend voor dames beschikbaar zijn. Deze kleedkamers zijn van binnenuit op slot te doen en dus op eigen verantwoording van de te gebruiken jeugdleden of ze op slot zitten of niet. Bij overbezetting zal eventueel uit geweken worden naar kleedkamer 1 onder dezelfde voorwaarden.
7. De contacten met de KNVB -zowel per mail als telefonisch- worden uitsluitend onderhouden door leden van WZ.  Trainers, leiders of spelers nemen zelf geen contact op met de KNVB.
8. De betreffende coördinator van WZ regelt de oefenwedstrijden, zowel op de vrije zaterdagen en door-de-weekse avonden als voor de oefenprogramma’s in augustus, in de winterstop en aan het eind van het seizoen.
9. Als een oefenwedstrijd is vastgelegd kan deze niet eenzijdig door een trainer of leider worden geannuleerd. Dit kan uitsluitend na overleg en met toestemming van de betreffende coördinator van WZ.
10. Oefenwedstrijden kunnen niet altijd thuis gespeeld worden (de tegenstander wil ook wel eens thuis spelen). Hiervoor dient begrip te zijn. Op vrije zaterdagen zal er altijd een wedstrijd om 14:30/15:00 uur gespeeld worden door 1e/2e of O-19-1 op ons kunstgras.
11. Oefenwedstrijden voor de zaterdagen en de door-de-weekse avonden worden geregeld op verzoek van de betreffende trainer/leider. Dit verzoek wordt minimaal 10 dagen voor de gewenste wedstrijddag gedaan aan de betreffende coördinator van WZ.
12. De oefenwedstrijden in de winterstop worden geregeld op verzoek van de betreffende trainer/leider. Deze verzoeken dienen v.w.b. de selectieteams uiterlijk 15 oktober en v.w.b. de overige teams uiterlijk 1 november bij de betreffende coördinator van WZ te worden ingediend.
13. De oefenwedstrijden (voor de nieuwe teams) aan het eind van het seizoen worden geregeld op verzoek van de Coördinator TC jeugd. Dit verzoek wordt uiterlijk 1 april ingediend bij de verantwoordelijke coördinator WZ.
14. De wedstrijden van de teams O-23 wordt geregeld door de betreffende coördinatoren van WZ. De Coördinator verstrekt de trainers 1e, 2e, O-19-1 en O-17-1 hiervoor aan het begin van het seizoen een overzicht met gewenste speeldata. Op de vastgestelde data thuis zal het kunstgrasveld dus vrij zijn en moet er voor trainingen worden uitgeweken worden naar gewoon grasvelden.
15. Toernooien aan het eind van het seizoen worden geregeld door dan wel via de toernooi-coördinatoren. Toernooien tijdens het seizoen worden aangevraagd na overleg en met toestemming van de betreffende coördinator van WZ.
16. Voor de wedstrijden waarvoor geen KNVB-scheidsrechter is aangesteld, wordt door de coördinator scheidsrechters van WZ een scheidsrechter aangesteld. Het kan voorkomen dat niet voor alle wedstrijden een scheidsrechter beschikbaar is. In die gevallen wordt de leider aangesteld als scheidsrechter. De namen van de scheidsrechters (en ook de wijzigingen) worden vermeld op vv Nunspeet site in programma.
17. Op zaterdagochtend wordt een aantal pupillenwedstrijden gefloten door spelers van A en B-jeugd die in aanmerking komen van het spelregelbewijs. De coördinator scheidsrechters van WZ regelt dit in overleg met de betreffende trainers/leiders.
18. Afgelastingen van door-de-weekse oefenwedstrijden worden door de commissie WZ uitsluitend kenbaar gemaakt bij de trainer/leider des betreffende elftal. Afgelastingen van trainingen zullen door WZ, na overleg met de plaatselijke consul, uiterlijk rond 17:00 uur via de vv Nunspeet site (www.vvnunspeet.nl) kenbaar gemaakt worden.
19. De commissie TC/WZ maakt het trainingsschema op. Hierbij wordt op vier avonden maximaal gebruik gemaakt van de kunstgrasvelden. De trainingsmogelijkheden voor de verschillende teams worden vastgelegd in een afzonderlijk protocol.
20. Op basis van de door de senioren- en jeugdcommissie uiterlijk 25 mei opgegeven aantallen en gewenste aanvangstijden, doet de commissie WZ vóór 1 juni opgave aan de KNVB van de teams die aan de competitie en beker gaan deelnemen. Het kan voorkomen dat niet alle wensen door de KNVB gehonoreerd worden. De senioren teams die aangeven om deel te nemen aan bekerprogramma en dit tijdens het seizoen terug trekken zullen zelf opdraaien voor de door KNVB opgelegde boete.
21. Na afloop van de competitie- en bekerwedstrijden leveren de leiders zelf hun bijdrage in het correct verzenden van DWF samen met de aangestelde scheidsrechter. Bij uitwedstrijden is het aan de leiders zelf om aanwezig te zijn bij het versturen van het DWF. Bij thuiswedstrijden dienen de E en F leiders zorg te dragen dat de wedstrijdformulieren ingevuld en ingeleverd te worden in de ontvangstkamer.
22. Als in een wedstrijd een directe rode kaart wordt uitgedeeld maakt de scheidsrechter hiervan aantekening op het wedstrijdformulier. Uitsluitend indien de betrokken speler verweer wil aantekenen tegen de rode kaart, dient deze -binnen drie werkdagen- een daartoe bestemd rapportformulier in te vullen. Overigens kan de KNVB de betrokken speler ‘verzoeken’ een dergelijk rapportformulier in te vullen. De rapportformulieren –te downloaden via KNVB site-worden via de betreffende coördinator van WZ naar de KNVB gestuurd.
23. Spelersmappen van de elftallen dienen na de wedstrijden weer terug gebracht worden in de ontvangstkamer.
24. In overleg met (de betreffende coördinator van) de commissie WZ kan van dit protocol worden afgeweken.

De commissie WZ valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid met de portefeuille Voetbalzaken. Binnen de kaders van dit protocol ligt de beslissingsbevoegdheid -in eerste instantie- bij de voorzitter van de commissie WZ en uiteindelijk bij genoemd bestuurslid.

Fred Pieterson – wedstrijdzaken: wedstrijdzaken@vvnunspeet.nl mobnr: 06-53249939
Jaap Doornwaard – wedstrijdsecretaris O13-O19: wedstrijdsecr.jeugd@vvnunspeet.nl mobnr: 06-86877353
Rik Schuurhuis – wedstrijdsecretaris O8-O12: wedstrijdsecr.pupillen@vvnunspeet.nl
Jeroen van Ark – wedstrijdsecretaris senioren: wedstrijdsecr.senioren@vvnunspeet.nl mobnr: 06-15166566

 

Fred Pieterson

Fred Pieterson

Coördinator wedstrijdzaken

wedstrijdzaken@vvnunspeet.nl
mobnr: 06-53249939

Rik Schuurhuis

Rik Schuurhuis

Wedstrijdsecretaris O8-O12

Jaap Doornwaard

Jaap Doornwaard

Wedstrijdsecretaris O13-O19

Jeroen van Ark

Jeroen van Ark

Wedstrijdsecretaris Senioren

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming