Selecteer een pagina

Algemene informatie

Indelingen:  Jaarlijks worden de jeugdteams opnieuw ingedeeld. Deze indeling gebeurt voor de selectieteams door de hoofdtrainers in afstemming met de Technische commissie (TC). De hoofdleiders hebben hierbij een adviserende rol. De overige teams worden ingedeeld door de hoofdleiders in samenwerking met de jeugdcommissie (JC).

Terugzetten gebeurt in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend bij junioren. Het terugzetten van een speler kan pas nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen de TC, JC en de desbetreffende trainer. Nadat een besluit is genomen neemt de trainer eerst contact op met de ouders van de speler. Met hen maakt de trainer een afspraak hoe de speler in te lichten. Bij voorkeur is hier ook iemand vanuit de TC aanwezig.

Scouting: Dit wordt vanuit de Technische commissie gecoördineerd. Gedurende het seizoen zijn er verschillende  momenten waarin dit met trainers en (hoofd)leiders wordt afgestemd. Talenten vanuit de recreatieve teams worden hierin meegenomen.

Training: De vereniging draagt er zorg voor dat elke speler elke week kan trainen. Trainingsbezoek is verplicht. De selectieteams trainen onder leiding van een gediplomeerde en/of ervaren trainer. Omdat niet voor elk team dergelijke ervaren mensen beschikbaar zijn,  zullen de trainingen voor de lagere teams veelal verzorgd worden door ouders met een voetbalachtergrond of enthousiaste (jeugd)leden vanuit de club. Jaarlijks zal een beroep op vrijwilligers worden gedaan. Desgewenst kunnen zij ondersteuning vanuit de deskundigheid binnen de vv Nunspeet krijgen of zelf een KNVB trainerscursus gaan volgen.

Kampioenen: Uiteraard hopen wij ieder seizoen, naast het voetbalplezier, enkele kampioenen te begroeten. Op de dag van het kampioenschap worden de gelukkigen getrakteerd. En tijdens de familiedag worden de (veld)kampioenen gehuldigd. De vereniging hanteert als beleid dat er geen rondritten op de platte kar of vergelijkbare vervoersmiddelen worden gemaakt.  Dit in verband met de veiligheid. vv Nunspeet heeft hierin geen enkele  verantwoordelijkheid, teams die hier alsnog voor kiezen doen dit op  eigen risico.

Wedstrijden
– De thuiswedstrijden beginnen voor ieder team op dezelfde vaste tijd. De uitwedstrijden beginnen op wisselende tijden.
Het wedstrijdprogramma voor de komende week/weken staat op de website van vv Nunspeet, onder de rubriek
Programma/Uitslagen en op www.voetbal.nl. Bij thuiswedstrijden moet je er vanuit gaan dat je minimaal een half uur voor
aanvang van de wedstrijd aanwezig dient te zijn. Voor selectieteams is de voorbereidingstijd langer. Bij uitwedstrijden geeft
de leider minstens enkele dagen van tevoren aan hoe laat en waar er verzameld moet worden. Voor de reis naar
uitwedstrijden zijn meestal enkele auto’s nodig. Iedere ouder wordt geacht regelmatig te rijden voor uitwedstrijden.
De leider maakt ruim van tevoren bekend wie dat zijn.
– Op de speeldag is de leiding van het elftal in handen van de leider en/of de trainer/ coach. Hij/zij zorgt voor de opstelling en
de spelaanwijzingen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de ouders zich met spelaanwijzingen bezig gaan houden,
ook niet naar het eigen kind. Algemene aanmoedigingen worden natuurlijk wel op prijs gesteld. Ook hier geldt het
hoofddoel RESPECT! 
– Bij een tekort aan spelers bij een ander team moet er soms (door)geschoven worden. Vanuit de vereniging zijn hierover
duidelijke afspraken gemaakt.
– Gewoonlijk dienen de spelers zich na de wedstrijd te douchen
– Bedenk goed dat scheidsrechters ook vrijwilligers zijn,  die hiermee het voetbalplezier van u en uw kind mogelijk maken.
Commentaar op de scheidsrechter wordt niet getolereerd, niet van spelers en niet van ouders.  Het lukt niet altijd om voor
alle (thuis)wedstrijden een scheidsrechter te vinden. In dat geval moet de leider of één van de ouders de fluit ter hand
nemen.

Wedstrijdprogramma / afgelastingen

Wekelijks wordt het wedstrijdprogramma op de website van vv Nunspeet, onder de rubriek Programma/Uitslagen, gepubliceerd. Ook op www.voetbal.nl is dit in te zien (voor smartphones en tablets is er een handige app). De website en de informatie van de leider  is bepalend. Leiders kunnen d.m.v. een Excel-bestand –  te downloaden  via de www.knvb.nl/oost – een programma voor het hele seizoen maken.

Afgelastingen van wedstrijden: op de website wordt dit op zaterdagochtend of wanneer dit  al bekend is eerder vermeld. Indien de vereniging (consul) besluit tot afgelasting op zaterdagochtend dan word je op de hoogte gebracht door de leider van het team. NOS-Teletekst pagina 603 geldt voor algehele afgelastingen van wedstrijden – categorie A of  B – district Oost. Je leider weet onder welke categorie je valt.

Trainingen kunnen ook vanwege weersomstandigheden of bij persoonlijke omstandigheden worden afgelast. Zo mogelijk wordt dit ook op de website vermeld; vanaf ca 17:00 uur.  En in zo’n geval zal de leider of trainer je ook proberen tijdig te informeren.

Houdt de website,  vv Nunspeet en  @vvnunspeet in de gaten, dit zijn de officiële vermeldingen of bel naar het Sportpark 0341-25 28 82. (ga nooit alleen op geruchten, facebook- of twitter berichten van anderen af)

Wedstrijdduur, teamgrootte en invallersbepaling

 
   
   

De belangrijkste spelregels zijn terug te vinden in de KNVB jeugdvoetbalwijzer  – via google makkelijk te vinden – daarin vind je o.a.:
►  welke categorie geldt voor welke leeftijd, afwijking indeling bij meisjes, dispensatie
►  aanpassingen voor D-pupillen
►  reglement voor 7 tegen 7 (pupillen)voetbal
►  afspraken rondom (reserve)kleding, slidingbroeken en – verplicht – scheenbeschermers
►  spelerspassen, straftijdregeling enz…

 

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming