Selecteer een pagina

Beste vrijwilliger, trainer, coach of begeleider,

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij de voetbalvereniging Nunspeet hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee de vv Nunspeet een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen met ingang van 1 september 2018 te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als vv Nunspeet uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Om de aanvraag van de gratis VOG te versimpelen zal de vv Nunspeet de aanvraag deels voor u invullen. Daarvoor hebben wij wel een aantal gegevens van u nodig, namelijk uw naam, voornamen, geboortedatum en uw e-mailadres. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de aanvraag van de VOG. Wij verzoeken u om gebruik te maken van het formulier dat u kunt downloaden [klik hier] van de website van de vv Nunspeet of van de formulieren die in de ontvangstkamer van onze vereniging liggen.

Enkele dagen na het verstrekken van de benodigde gegevens en het verwerken daarvan wordt u een mail toegezonden van Dienst Justis, in deze mail staat een link vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden. Na enige tijd ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres de VOG. Na ontvangt van de VOG verzoeken wij u om het exemplaar te printen en in te leveren bij één van de bestuursleden van de vv Nunspeet of in de brievenbus bij Schoolweg 22 te Nunspeet.

We hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de vv Nunspeet,

Henk Makkink
E-mailadres: vog@vvnunspeet.nl

Klik hier voor de NOC-NSF folder Seksuele intimidatie in de sport voor jongeren
Klik hier voor de NOC-NSF folder Seksuele intimidatie in de sport voor ouders
Klik hier voor de NOC-NSF folder Seksuele intimidatie in de sport voor sporters
Klik hier voor de NOC-NSF folder Seksuele intimidatie in de sport voor trainers
Klik hier voor de NOC-NSF folder Seksuele intimidatie in de sport voor bestuurders

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming