Selecteer een pagina

Beste trainers, leiders en vrijwilligers,

Vorig jaar is de vv Nunspeet begonnen met verplicht stellen van een VOG voor trainers, begeleiders en vrijwilligers die binnen onze vereniging minderjarigen begeleiden tijdens hun voetbalactiviteiten. De VOG kan gratis aangevraagd worden door middel van het invullen van bijgevoegde brief [klik hier]. Na het invullen van de brief kan deze gemaild worden naar het speciaal hiervoor aangemaakte e-mailadres vog@vvnunspeet.nl

Nadat het ingevulde formulier door mij is ontvangen worden de gegevens uitsluitend voor de aanvraag van de VOG verwerkt. Na enige tijd ontvangt u dan een mail met daarin een link je. Via deze link kunt u, met gebruikmaking van uw Digid, de VOG aanvragen. U krijgt dan als het goed is na een aantal dagen uw VOG thuisgestuurd. Het verzoek om hiervan een kopie te maken dan wel een foto, of deze te scannen en te sturen naar bovengenoemd e-mailadres ter verwerking en archivering.

In middels hebben al meer dan 80 personen een VOG aangevraagd en een groot aantal heeft deze conform de afspraken ook al naar mij gestuurd of bij mij ingeleverd.

U kunt het origineel of een kopie ervan ook in de brievenbus van perceel Schoolweg 22 te Nunspeet deponeren.

Heeft u nog geen VOG aangevraagd doe dat dan a.u.b. alsnog. Heeft deze al wel aangevraagd en in uw bezit dan deze graag inleveren c.q. insturen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de vv Nunspeet,
Henk Makkink

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming