Selecteer een pagina

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 13 mei 2019 in het clubhuis,’t Trefpunt, van sportpark de Wiltsangh. Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Rob Buis + vaststelling agenda en mededelingen.
 2. Voorstel jaarlijkse contributieverhoging met 5 % per seizoen: seizoen 2019/2020 + seizoen 2020/2021
 3. Vaststelling opvoeren leden voetbalschool in Sportlink + betalen van een vergoeding ad. € 20,00 per seizoen aan de vereniging.
 4. Lidmaatschapsbedragen van kaderleden en van kaderleden met enkel KNVB-premie gelijkstellen.
  Momenteel zijn de verschuldigde bedragen:
  Kaderleden € 47,50
  Kaderleden enkel KNVB-premie € 13,00
  Voorstel: beide gelijk te stellen op € 30,00 en dus geen onderscheid meer te maken.
 5. Acties aankomend seizoen m.b.t. financiële ondersteuning aan de club
 6. Rondvraag
  Te bespreken onderwerpen dienen minimaal 30 minuten voor aanvang van de Buitengewone ALV ingediend te worden bij de secretaris.
 7. Sluiting door de voorzitter Rob Buis.

Namens het bestuur van vv Nunspeet,

Beert Bouw
secretaris

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming