Selecteer een pagina

Afgelopen week zijn de gemeente Nunspeet en het bestuur van de vv Nunspeet overeengekomen dat bij wijze van experiment met de hieronder genoemde voorwaarden door leden en niet -leden van de vv Nunspeet gebruik gemaakt mag worden van de kunstgrasvelden van Sportpark de Wiltsangh op momenten dat er geen competitie- en/of trainingsactiviteiten plaatsvinden.

De voorwaarden en afspraken zijn:

  • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de 2 kunstgrasvelden.
  • Er mag nooit gebruik worden gemaakt van natuurgrasvelden en oefenstroken.
  • Het is niet toegestaan om met fietsen op het sportpark te komen. Fietsen dienen gestald te worden in de fietsenstalling bij de hoofdingang.
  • Het voetballen geschiedt op eigen risico, de gemeente Nunspeet en de vv Nunspeet kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. (letsel)schade.
  • Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Op tijdstippen waarop sprake is van (herstel) trainingen of (oefen) wedstrijden is het betreden van de kunstgras- en overige velden niet toegestaan.
  • Aanwijzingen van trainers, leiders, bestuursleden, toezichthouders en politie dienen direct en onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. Worden deze niet opgevolgd dan vindt verwijdering van het sportpark plaats.
  • Opzettelijk veroorzaakte schade zal worden verhaald op de veroorzaker(s) van die schade en indien noodzakelijk zal aangifte worden gedaan bij de politie.

De gemeente Nunspeet en de vv Nunspeet hopen dat onder genoemde voorwaarden voetballende jeugd op een sportieve manier gebruik gaat maken van de faciliteiten van Sportpark de Wiltsangh.

 

 

 

 

 

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming