Selecteer een pagina

Beste leden,

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2018 is melding gemaakt van en budgetoverschrijding ten aanzien van het Kledingplan ’17-’20. Om het plan betaalbaar te houden is de bijdrage aan het Kledingplan met € 2,50 per kwartaal verhoogd en is de looptijd met een jaar verlengd. Om de kosten te beteugelen heeft het bestuur de ALV mandaat gevraagd het Kledingplan aan te passen. Deze armslag is ook gegeven.

Eén van de maatregelen die het bestuur heeft genomen is het aanpassen van de gepersonaliseerde tas. Vanaf seizoen 2019-2020 zal deze niet meer in eigendom worden gegeven maar in bruikleen. Verder zal de opdruk van de naam van het lid vervallen en worden vervangen door een nummer. Bij het opzeggen van het lidmaatschap zullen de tassen die zijn uitgegeven met een nummer moeten worden ingeleverd. Tassen die zijn uitgeven met een naam zijn voor de vereniging niet meer her te gebruiken en hoeven derhalve niet te worden ingeleverd. Informatie over wanneer de tassen voor nieuwe leden kunnen worden opgehaald volgt binnenkort.

Namens het bestuur van vv Nunspeet,
Ingmar de Vrieze

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming