Selecteer een pagina

Beste leden van vv Nunspeet,

We leven momenteel in bizarre voor sommige zelfs bange en verdrietige tijden. Drastische maatregelen van de overheid hebben verstrekkende gevolgen voor ons dagelijks leven. Zo ook voor onze vereniging. Leden hebben het leven gelaten en andere zijn vechtende. We wensen iedereen heel veel sterkte met zijn of haar verdriet. Het bestuur hoopt dat jullie allemaal gezond blijven of snel herstellen. 

Maatregelen met het doel om onze gezondheid te beschermen hebben uiteindelijk geresulteerd in het afgelasten van alle competities in het amateurvoetbal. Naast een sportieve en sociale domper heeft het ook vergaande gevolgen voor het financiële huishoudboekje van onze vereniging.

Het bestuur neemt de begroting van het seizoen 2019/’20 als uitgangspunt. Deze is herzien en aangepast aan de huidig ontstane situatie. Daarbij is een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van kosten en baten. Een aantal kosten dalen door het niet uitspelen van de competitie. Minder inkoop verbruiksmaterialen, lagere kosten gas/water/elektriciteit en minder afdracht richting de KNVB. Veel kosten blijven echter onveranderd.

Aan de baten zijde zijn het met name het gemis aan inkomsten uit de kantine die een zware wissel trekken op de begroting. Ook verminderde sponsorinkomsten, afgelaste toernooien en acties drukken de inkomsten.

Het bestuur zit echter niet stil en onderzoekt alle mogelijke steunmaatregelen. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, Tegemoetkoming schade COVID-19, het initiatief van NOC*NSF en de overheid voor een Noodfonds en er is overleg met onze verhuurder, de Gemeente Nunspeet. Lastig met veel van de uitvoeringsregelingen is dat ze (nog) niet operationeel zijn en/of steeds worden aangepast.

Uitgangspunt voor het bestuur is om een financieel gezonde vereniging te behouden. Voor de korte termijn maar ook voor de lange termijn. De lastenverzwaring in verband met de nieuw te bouwen kleedkamers staat voor de deur. De ambitie om een nieuw clubhuis te realiseren hebben we nog niet laten varen.

We krijgen vragen over de contributie. Wordt deze afgeschreven per 2 april? ”Blijft de hoogte hetzelfde, we spelen immers niet?” Ik heb wel korting gehad op het lidmaatschap van de sportschool. Waarom wordt het kledingplan nog afgeschreven? Een aantal leden heeft geklaagd. Weer anderen hebben de incasso gestorneerd. We hebben alle begrip voor deze vragen.

De vv Nunspeet is een sportvereniging en geen commercieel bedrijf met een winstoogmerk. De club heeft bestaansrecht door de vele vrijwilligers die zich wekelijks trouw, belangeloos en vol overgave inzetten om het voetballen mogelijk te maken. Je betaalt geen abonnement maar contributie. Je bent geen consument maar lid. In een vereniging worden de kosten die we maken zoveel mogelijk met z’n allen gedragen. Een vereniging heeft de dagelijkse leiding uit handen gegeven aan een bestuur. Het bestuur legt voor haar handelen verantwoording af aan de leden op de Algemene LedenVergadering. Om de contributie zo laag mogelijk te houden en (extra) activiteiten te kunnen organiseren ontwikkel je als club een sponsorbeleid. Sponsoren zijn de financiële hefboom van een vereniging. 

Het bestuur is voorstander van een conservatief financieel beleid: zwarte cijfers en geld dat er niet is kun je niet uitgeven. Ook het innen van de contributie in zware tijden is een onderdeel van besturen. 

Onze periodieke incasso is opgebouwd uit twee delen. De afschrijving ten behoeve van het kledingplan is een afbetaling van reeds gemaakte kosten. Het voorgefinancierde bedrag drukt als een schuld op het eindresultaat. Er is ook een einddatum aan het contract met JAKO. Het niet afschrijven zou uitstel betekenen en geen afstel. Een sigaar uit eigen doos.

De begroting seizoen 2019/’20 laat op dit moment geen korting op de contributie toe. De onzekerheid of we daadwerkelijk in aanmerking komen voor enige compensatieregeling is te groot. Eerst zien dan geloven. Indien er in een later stadium zou blijken dat er een substantieel overschot op de begroting zou ontstaan zal een afweging worden gemaakt over de uitgave daarvan.  Het bestuur zal daarvoor, net als voor andere beslissingen, verantwoording afleggen op de ALV.

De Coronacrisis treft ons allemaal. Omdat er geen schuldvraag is staat niets samenhorigheid in de weg. Mocht u daadwerkelijk niet in staat zijn om uw contributie te betalen dan hebben we daar uiteraard begrip voor. Neem dan vooral contact op via de mail: info@vvnunspeet.nl. Blijf gezond!

Bestuur vv Nunspeet

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming