Selecteer een pagina

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in Coronatijd (zie addendum), die gehouden zal worden op maandag 10 mei 2021 in het clubhuis van sportpark de Wiltsangh. Aanvang: 19:00 en 20:30 uur.  

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Rob Buis, vaststelling agenda en mededelingen.
 2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van  09-12-2019.
 3. Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020.
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020.
       A. Vaststelling jaarrekening 2019-2020.
       B. Verslag kascommissie 2019-2020.
       C. (Her)Benoeming kascontrolecommissie seizoen 2019-2020.
 5. Bestuursverkiezing. Aftredend volgens rooster:
       A. Rob Buis: Voorzitter – Deze stelt zich herkiesbaar
       B. Henk Makkink: Algemeen bestuurslid – Deze stelt zich herkiesbaar
 6. Vaststelling begroting 2020-2021.
 7. Besluitvorming Kledingplan 2021-2025.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Namens het bestuur

Klik hier voor uitnodiging voor de ALV 10-05-2021
Klik hier voor de Addendum voor de ALV 10-05-2021
Klik hier voor het Jaarverslag 2019-2020
Klik hier voor de notulen van de ALV 09-12-2019

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming