Selecteer een pagina

Het bestuur van de voetbalvereniging Nunspeet heeft naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering van maandag 29 november 2021 tot een nader te bepalen datum uit te stellen.

Het doel van de maatregelen is om de verspreiding van het Covid-virus te beperken en daarom acht het bestuur het niet raadzaam om in deze tijd een ALV te houden met een grote groep mensen in een kleine ruimte.

Een belangrijk agendapunt op de ALV zal zijn het vragen van goedkeuring aan de leden van de nieuwe statuten van de vv Nunspeet. In het kader van de uitvoering van de nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moesten de huidige statuten worden aangepast.

In middels zijn met medewerking van notaris, dhr. P. Pieltjes de concept statuten, conform de model statuten van de KNVB,  voor de vv Nunspeet opgemaakt. Deze concept statuten worden nu ter goedkeuring aangeboden aan de KNVB. Na goedkeuring zullen de nieuwe statuten en een overzicht met de wijzigingen ten opzichte van de oude statuten per mail verstuurd worden naar alle leden en eveneens geplaatst worden op de website van de vv Nunspeet ter voorbereiding op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. 

Als bestuur hopen wij op begrip voor de genomen beslissing en zullen we u zo snel als mogelijk is op de hoogte stellen van een nieuwe dag, datum en tijd van de ALV van de vv Nunspeet.

Het bestuur

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming