Selecteer een pagina

Beste leden van de vv Nunspeet,

In het kader van de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moesten ook de statuten van de
vv Nunspeet worden aangepast.

De nieuwe statuten zijn samengesteld conform de model statuten van de KNVB, met enkele vereniging specifieke aanvullingen, deze zijn door notariaat Pieltjes nader uitgewerkt. De nieuwe (concept) statuten zijn voorgelegd aan de KNVB en goedgekeurd.

Conform Artikel 19 (Statutenwijziging) kunnen de statuten slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

De Algemene Ledenvergadering waar de Statutenwijziging (onder punt 9 op de agenda staat) zal worden voorgesteld, staat voor maandag 25 april 2022 gepland.

Onderstaand de huidige Statuten (d.d. 20-12-2012) en de concept Statuten alsmede een overzicht met de wijzigingen van de nieuwe statuten ten opzichte van de oude statuten van de voetbalvereniging Nunspeet d.d. 20-12-2012 zaaknummer: 2012P35977AR.

Het Bestuur

Klik hier voor de huidige Statuten (d.d. 20-12-2012)

Klik hier voor de Concept Statuten (versie 16-11-2021)

Klik hier voor de wijzigingen van de nieuwe t.o.v. de huidige Statuten

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming