Selecteer een pagina

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Naar aanleiding van het voorstel inzake de wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk reglement, welke gepresteerd zijn op de Algemene Ledenvergadering van jl. 25-04-2022, waren er niet genoeg leden aanwezig om tot een stemming over te gaan.

Volgens de Statuten moet twee derde van de leden aanwezig zijn, om tot en stemming te kunnen komen. Om wel tot een stemming te kunnen komen, moet er volgens de Statuten binnen vier weken een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gepland worden om alsnog tot een stemming te komen.

Hierbij nodigen wij u dan ook uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 16 mei 2022 in het clubhuis ’t Trefpunt van sportpark de Wiltsangh. Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter Rob Buis, vaststelling agenda
  2. Besluit aangepaste Statuten/ Huishoudelijkregelement
    A Stemming doormiddel van goedkeuring wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk regelement
  3. Sluiting

Namens het bestuur,

Beert Bouw
secretaris

Klik hier voor de digitale Agenda voor de Buitengewone ALV d.d. 16-05-2022
Klik hier voor de huidige Statuten (d.d. 20-12-2012)
Klik hier voor de Concept Statuten (versie 16-11-2021)
Klik hier voor de wijzigingen van de nieuwe t.o.v. de huidige Statuten
Klik hier voor het Concept Huishoudelijk Reglement

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming