Selecteer een pagina

Hierbij de definitieve teamindelingen van de jeugd voor seizoen 2023-2024. Hiermee gaan we de 1e fase starten.

Sinds de publicatie van de voorlopige indeling zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Zoals eerder aangegeven starten we het seizoen dan ook met een flink aantal teams meer dan afgelopen seizoen.

Ook vinden we het erg fijn dat er zich vrijwilligers hebben aangemeld om binnen het team van hun kind/familielid/pleegkind de rol van trainer, begeleider, grensrechter of teammanager in te vullen.

Maar…..Voordat u doorklikt naar de indeling….

We missen nog begeleiding bij een aantal teams. Bij de teams staat dat benoemd met de tekst “VACATURE”. Voor deze teams heeft zich nog géén begeleiding gemeld of is begeleiding maar deels compleet. Vandaar deze oproep, zodat we het plaatje rond kunnen maken.

Ook zijn we als vereniging nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor het wedstrijdsecretariaat.

Zonder u als vrijwilliger als trainer/leider of wedstrijdsecretariaat kan er niet getraind of gevoetbald worden!

Hoe komt de teamindeling tot stand?

We willen jullie graag vertellen hoe één en ander werkt bij de nieuwe teamindeling. We gaan zeker niet over één nacht ijs. Vooraf verzamelen we zoveel mogelijk informatie:

 • Interne scoutings/evaluatieformulieren; alle begeleiders hebben het verzoek gehad om de evaluatieformulieren voor hun team in te vullen. Hierin worden diverse voetbaltechnische zaken vastgelegd over alle spelers in het verloop van het afgelopen seizoen;
 • Gedurende het seizoen kijken selectietrainers, leden van de interne scoutingsommissie en Voetbalzaken Jeugd meerdere keren bij de teams van de onderbouw (O8 t/m O12) en bovenbouw (O13t/m O19);
 • • Net als voorgaand seizoen was er ook dit jaar weer de mogelijkheid tot het “meetrainen – met “hogere teams”. Het doel is om alle spelers de mogelijkheid te geven om te voetballen in een andere voetbalomgeving. Deze toevoeging aan het indelingsproces is positief ontvangen bij zowel spelers als begeleiders.

Op basis van bovenstaande info hebben we een goed beeld van de jeugdspelers. Bij de uiteindelijke teamindeling wordt er niet alleen naar voetbalkwaliteiten gekeken, maar ook naar sociale aspecten als gedrag, en waar mogelijk, vriendjes en voorkeuren. Tevens blijven we in overleg met leiders en trainers over de indeling.

Verder is van belang:

 • Bij sommige teams is het aantal spelers nog wat aan de lage kant. Hierin kunnen we hopelijk komende weken nog nieuwe aanmeldingen toevoegen. In sommige situaties zijn de aantallen misschien ook iets aan de hoge kant. In de praktijk lost dit zich vaak wel goed op. Specifiek bij de MO15 t/m MO20 hopen we nog wat aanmeldingen te mogen verwelkomen. Dus weten jullie meiden die graag willen voetballen, laat ze zich snel inschrijven;
 • Het streven is om elk team tweemaal per week te kunnen laten trainen. Gezien een aantal overlappende wensen van trainers/teams én de groei van de teams is het trainingsschema nog niet gereed;
 • Bij de teamindeling staat ook een klasse vermeld waarin het team is ingeschreven voor de wedstrijden vanuit de KNVB. In deze klasse zal het team aan het begin van het seizoen (1e fase) dan ook starten in de competitie. Het fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind/tiener en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwikkelt. Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om teams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de spelers, en zorgt er uiteindelijk voor dat spelers langer blijven voetballen;
 • 2 jaar geleden zijn we in de O8 lichting begonnen met een pilot die draaide om “samen ontwikkelen” en “gelijke kansen”. Afgelopen seizoen is deze pilot geëvalueerd en gecontinueerd, waarvan we nu kunnen melden dat dit voor de O8 ook in ’23-’24 voortgezet zal worden.
 • Gezien het aantal aanmeldingen in de pupillen categorieën, kan het zijn dat we na de 1e fase van het fasevoetbal, mogelijk al extra teams gaan samenstellen wat eventueel ook herindeling tot gevolg kan hebben.
 • KNVB meidenvoetbal; Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft het afgelopen twee decennia in Nederland een snelle vlucht genomen. Spelvorm is in principe 11×11 maar 9×9 onder bepaalde voorwaarden is een mogelijkheid. Gezien de huidige numerieke aantallen hopen we dus nog op aanmeldingen waardoor er wat ruimere bezetting binnen de teams ontstaat.


Wie beslist?

 • Zoals hierboven beschreven, wordt de procedure breed gedragen. De eindverantwoording voor wat betreft de teamindeling ligt bij Voetbalzaken Jeugd.
 • De definitieve keuze voor de indeling selectieteams is gemaakt door de selectietrainers van de desbetreffende teams. De teamsamenstelling van de overige teams is mede tot stand gekomen door inbreng van de trainers/leiders, interne scouting, tipgevers, wensen vanuit ouders/spelers, enzovoort. Van deze inbreng is dus zoveel mogelijk gebruik gemaakt, maar er moeten ook keuzes gemaakt worden, waar misschien een andere keuze verwacht was. Echter we kunnen aangeven dat de indeling met de grootste zorgvuldigheid is gemaakt.

Is de indeling definitief?

De indeling hieronder is een definitieve indeling op basis van het huidige aantal leden. Op basis van inschrijvingen in de zomer zou het in uitzonderingsgevallen nog kunnen zijn dat deze indeling wordt aangepast. We streven ernaar dat iedereen kan voetballen!

Vragen

Ondanks dat we proberen het zo zorgvuldig mogelijk te doen, leert de ervaring dat we niet alle wensen en voorkeuren kunnen inwilligen. Tevens zullen er spelers/ouders teleurgesteld zijn, dat hun zoon/dochter niet in het gewenste team is gekomen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, richt deze dan aan Voetbalzaken Jeugd. jeugdcommissie@vvnunspeet.nl

Wij gaan er van uit dat we volgend seizoen weer leuke en fijne teams hebben waarbij iedereen op zijn niveau een mooi en sportief seizoen tegemoet gaat.

Klik hier voor de Indelingen (voor het bekijken van het bestand met de mobiele telefoon dient het bestand gedownload te worden)

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming