Selecteer een pagina

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 2 oktober 2023 in het clubhuis van sportpark de Wiltsangh. Aanvang: 19:30 uur

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Rob Buis, vaststelling agenda en mededelingen
 2. Herdenking en 1 minuut stilte overledenen
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 31-10-2022
 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2022 -2023
 5. Vaststellen doel Grote Club Actie 2023-2024 Martin Willemsen   
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023

  A. Vaststelling jaarrekening 2022-2023
  B. Verslag kascommissie 2022-2022
  C. (Her)Benoeming kascontrolecommissie seizoen 2023-2024
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster:

  A. Rob Buis – Voorzitter: Aftredend deze stelt zich herkiesbaar
  B. Erik Molenschot – Vice Voorzitter: Aftredend deze stelt zich herkiesbaar
  C. Henk Makkink – Sponsorzaken: Aftredend deze stelt zich herkiesbaar
  D. Ingmar de Vrieze – Algemene zaken: Aftredend deze stelt zich niet herkiesbaar
 8. Vaststellen begroting 2023- 2024
 9. 100-jarig bestaan vv Nunspeet
 10. Revitalisering stand van zaken

  Update revitalisering
 11. Rondvraag (te bespreken onderwerpen 30 minuten voor aanvang van alv schriftelijk indienen bij de secretaris)
 12. Sluiting

Namens het bestuur,

Beert Bouw
secretaris

Klik hier voor de Agenda van de ALV
Klik hier voor het Jaarverslag 2022-2023
Klik hier voor de Notulen van de ALV 31-10-2022

Voor het bekijken van de bestanden met de mobiele telefoon dienen de bestanden gedownload te worden.

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming