Selecteer een pagina

BREAKING NEWS: Invulling Technisch Jeugdkader met HJO (Hoofd Jeugd Opleiding) en VTC (Voetbal Technische Coördinatoren) brengt de opleidingsvisie uit het jeugdbeleidsplan naar de volgende fase!

Het jeugdbeleidsplan is opgesteld voor alle teams en betrokkenen bij het jeugdvoetbal. Van voetbalschool tot en met O19 en voor de jongens- en meidenteams. We hebben met het jeugdbeleidsplan de ambitie om de jeugd naar een (nog) hoger niveau te tillen de komende jaren, waarbij plezier voorop staat.

Visie
Om onze visie uit het jeugdbeleidsplan, “Het ontwikkelen en opleiden van spelers op elk niveau in een veilige en plezierige sportomgeving”, vorm te geven is invulling van het Technisch Jeugdkader van essentieel belang. De commissie Voetbalzaken Jeugd is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het jeugdvoetbal, waarbij het voetbaltechnische deel volledig valt onder de verantwoordelijkheid van de Hoofd Opleiding Jeugd (HJO) die daarbij wordt ondersteund door Voetbal Technische Coördinatoren (VTC). Dit om onze jeugdtrainers en -leiders zo goed mogelijk te begeleiden en te faciliteren. Ter benadrukking is het Technisch Jeugdkader er voor alle jeugdteams, want zoals in onze visie is opgenomen willen we onze jeugdspelers op elk niveau ontwikkelen.

Structuur
In onderstaande structuur is de opgezette organisatie van de jeugd schematisch weergegeven:

Invulling Technisch Jeugdkader
Met enorm veel trots kunnen wij als Voetbalzaken Jeugd meedelen dat na onze inspanningen en vele overleggen het Technisch Jeugdkader grotendeels is ingevuld. Wij hebben een Hoofd Opleiding Jeugd (HJO), meerdere Voetbal Technische Coördinatoren (VTC) en algemene leden voor de ondersteuning bereidt gevonden om de opleidingsvisie uit het jeugdbeleidsplan met ingang van volgend seizoen in de praktijk te brengen.

Hoofd Opleiding Jeugd (HJO)
Na meerdere gesprekken heeft André van de Kolk aangegeven de handschoen op te pakken en de uitdaging als HJO aan te gaan. André is een echte clubman en voor velen binnen onze vereniging geen onbekende. Op dit moment is André assistent-trainer bij de JO17-1 en daarvoor is hij vele jaren jeugdtrainer geweest bij verschillende leeftijdscategorieën. Als speler heeft André zijn sporen verdiend in het 1e en 2e seniorenteam van vv Nunspeet. André heeft hiermee een enorme bagage aan ervaring en weet hoe de hazen binnen onze vereniging lopen. Een rol als HJO waarbij je de verantwoordelijkheid draagt voor het voetbaltechnische deel van alle jeugdteams gaat echter wel een stapje verder en daar is André zich van bewust. Daarom gaat André na zijn eerste jaar als HJO ook de opleiding tot Hoofd Opleiding B volgen bij de KNVB. Na zijn eerste jaar voldoet hij aan de toelatingseisen. Het opleidingsgedeelte bestaat uit 11 bijeenkomsten wat André zal helpen bij het ontwikkelen van zijn kennis en vaardigheden om het Technisch Jeugdkader goed aan te sturen. Als Voetbalzaken Jeugd ondersteunen wij André hier volledig in.

Reactie André van de Kolk:
“Ik zie het als een enorme uitdaging om deze klus op te pakken voor onze mooie vereniging. Zoals genoemd ga ik dit samen doen met allemaal clubmensen die de jeugd op een hoger plan willen brengen. Samen kunnen we veel bereiken en we hopen op een goede samenwerking met alle jeugdtrainers en -leiders.“

Voetbal Technische Coördinatoren (VTC)
André gaf in de gesprekken terecht aan dat het een enorme uitdagende klus is om dit voor alle jeugdteams op een goede manier op te pakken en dat hij dit niet alleen kan. Daarom is de invulling van meerdere Voetbal Technische Coördinatoren enorm belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor alle jeugdteams. De volgende Voetbal Technische Coördinatoren gaan als eerste aanspreekpunt fungeren voor de teams in hun leeftijdscategorie voor het voetbaltechnische gedeelte:

  • Meidenteams : Erik de Weerd
  • O17 – O19 : Erik van Gameren
  • O14 – O15 : Patrick Rekers
  • O12 – O13 : Lars ten Dolle
  • O10 – O11 : Frank Bronkhorst
  • O8 – O9 : Vacant
  • Keepers : Koen Meijerink en Mo Bakalli

Met deze coördinatoren hebben we enorm veel voetbal knowhow om onze jeugdtrainers- en leiders te ondersteunen bij het geven van trainingen en begeleiden van wedstrijden. Het is de insteek dat de Voetbal Technische Coördinatoren veel zichtbaar zullen zijn tijdens trainingen en wedstrijden en daarnaast het eerste aanspreekpunt zijn jeugdtrainers- en leiders. De ruime ervaring die ze zelf hebben opgedaan als voetballer en/of jeugdtrainer kunnen ze met een positieve benadering volop delen. Wij hopen en verwachten ook dat onze jeugdtrainers- en leiders openstaan voor deze positieve feedback. Het doel is hiermee om het niveau van de trainingen en wedstrijden te verhogen, maar het zorgt ook voor meer plezier bij onze jeugdtrainers- en leiders. Want je staat er immers niet alleen voor en als jeugdtrainer- en leider wil je natuurlijk leuke én leerzame trainingsoefeningen neerzetten waardoor jeugdspelers zich kunnen ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau.

We zoeken nog een Voetbal Technische Coördinator voor de leeftijdscategorieën O8 en O9. Lijkt het je leuk en wil je ook deel uitmaken van dit team? Meld je dan bij André van de Kolk of Voetbalzaken Jeugd.

Algemene leden Technisch Jeugdkader
Naast de aanstelling van een HJO en meerdere VTC’s zullen nog drie algemene leden het Technisch Jeugdkader complementeren. Als eerste zal Gert Gosseling zitting nemen om voor verbinding en communicatie te zorgen tussen het Technisch Jeugdkader en Voetbalzaken Jeugd. Met Arjen ten Brink en Arnold Zoet is het gelukt om veel ervaring toe te voegen aan het goed opzetten van het geheel. Arjen en Arnold zullen de maandelijkse vergaderingen voorbereiden en de actiepunten oppakken en/of bewaken. Hiermee kunnen André en de coördinatoren zoveel mogelijk ontlast worden in alle randzaken, waardoor de focus volledig kan liggen op het voetbaltechnische deel. De commissie Voetbalzaken Jeugd is en blijft verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het jeugdvoetbal.

Interne scouting
De interne scouting is nog niet volledig ingevuld en zal één van de taken zijn van het Technisch Jeugdkader om komend seizoen verder vorm te geven en op te zetten.

Startbijeenkomst woensdagavond 5 september
Het Technisch Jeugdkader zal volgend seizoen op woensdagavond 5 september een startbijeenkomst plannen voor alle jeugdtrainers- en leiders van de jeugd. Binnenkort zal een ieder hierover geïnformeerd worden. Deze bijeenkomst zien wij als een mooi startsein voor het Technisch Jeugdkader en kennismaking met alle jeugdtrainers- en leiders van de jeugd. Noteer dus alvast in je agenda, we hopen op een grote opkomst!

Jeugdbeleidsplan
Het opgestelde jeugdbeleidsplan is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Met alle leden van het Technisch Jeugdkader is het jeugdbeleidsplan volledig doorgenomen. De feedback daaruit en de laatste verbeterpuntjes worden nu op de spreekwoordelijk i gezet omdat we nauwkeurig te werk willen gaan. Naar verwachting zal begin volgend seizoen het jeugdbeleidsplan definitief goed gekeurd worden en kunnen we dit delen op de website. Hopelijk is tegen die tijd de contouren van het jeugdbeleidsplan in de praktijk al goed zichtbaar en is het vaststellen daarvan meer een formeel moment.

Tot slot
Als Voetbalzaken Jeugd zijn we enorm trots dat het gelukt is om een stevig jeugdbeleidsplan met invulling van het Technisch Jeugdkader neer te zetten. Hiermee zijn de voorwaarden gecreëerd om de komende jaren grote stappen te zetten binnen onze groeiende jeugdopleiding.

Er is veel vertrouwen in André van de Kolk om samen met de Voetbal Technische Coördinatoren en de andere leden van het Technisch Jeugdkader de opleidingsvisie van het jeugdbeleidsplan in de praktijk te brengen en het voetbaltechnische deel naar een hoger niveau te tillen, waarbij een veilige en plezierige sportomgeving centraal staat. Wij wensen het Technisch Jeugdkader hierbij enorm veel succes!

Commissie Voetbalzaken Jeugd

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming