Selecteer een pagina

Contributie per 1 juli 2022

Voor betaling via per jaar per per per 
automatische incasso exclusief kwartaal kwartaal kwartaal
  kledingplan exclusief bijdrage inclusief
    kledingplan kledingplan* kledingplan
Senioren  €            280,00  €              70,00  €              12,50   €              82,50
Junioren (= JO14 t/m JO19)   €            199,00  €              49,75  €              12,50  €              62,25
Pupillen (= JO8 t/m JO13)   €            174,00  €              43,50  €              12,50  €              56,00
Voetbalschool  €              10,00  €                2,50    €                2,50
35+  €              70,00  €              17,50    €              17,50
40+  €              54,00  €              13,50    €              13,50
65+ (Walking Football)  €              90,00  €              22,50    €              22,50
Kaderlid  €              54,00  €              13,50    €              13,50
Kaderlid enkel KNVB premie  €              16,00  €                4,00    €                4,00
Niet spelend/ondersteunend lid  €              97,00  €              24,25    €              24,25

* Kledingplan bijdrage is verhoogd m.i.v. 01-01-2019

(Eventueel) bijkomende bedragen:
►  Bijdrage 3 loten GCA jaarlijks tegelijk met contributie 4e kwartaal € 9,00.

►  Betaling via nota en/of stornering automatische incasso € 2,50 per keer.

►  Kosten gele en rode kaart; deze worden doorberekend tegelijk met de contributie via automatische incasso. Deze bedragen zijn als volgt:

Gele kaart: senioren € 16,20 en jeugd € 7,40
Rode kaart: senioren € 28,40 en jeugd € 16,20

►  Elk 3e en volgend spelend lid (m.u.v. de leden van 35+, 40+, walking football en voetbalschool) van een gezin ontvangt 50% korting op de contributie (excl.  kledingplanbijdrage).  Deze korting  is dan van toepassing op het jongste lid van dat gezin.

►  Korting op de contributie bij een langdurige blessure is mogelijk bij een tijdige, schriftelijke melding bij de contributieadministratie.

►  Contributie inning vindt plaats per kwartaal (op de 2e werkdag van januari, april, juli en oktober) via automatische incasso.

►  Leden die niet via een automatische incasso betalen, moeten per keer € 2,50 administratiekosten extra betalen.

►  Bij een contributie stornering via automatische incasso wordt € 2,50 extra inrekening gebracht.

►  Wijzigingen in het lidmaatschap, adres, bankrekeningnummer of relevante persoonlijke gegevens dienen direct te worden doorgegeven aan de leden- en/of contributieadministratie.

►  De leden- en contributieadministratie vallen onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester en zij zijn voor haar taken gedelegeerd door het bestuur van de vv Nunspeet.

►  Eventuele vragen m.b.t. de contributie altijd schriftelijk indienen bij: contributie@vvnunspeet.nl

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming