Selecteer een pagina

Het organiseren van nevenactiviteiten anders dan het spelen van wedstrijden in het kader van het amateurvoetbal is een wezenlijk onderdeel van elke voetbalvereniging. Men kan denken aan deelname aan een voetbalkamp, organiseren van teamuitjes en deelname aan een meerdaags voetbaltoernooi met overnachting(en). Het kan een extra bijdrage leveren aan de samenhorigheid, samenwerking en de sfeer binnen een groep. Verder is het gewoon leuk. Om het ook leuk te houden is het wél goed van te voren een aantal afspraken te maken. Ook de vereniging wil een aantal voorwaarden stellen.

Vrijwilligheid en toestemming ouders
Deelname moet berusten op vrijwilligheid. Als vereniging organiseren wij geen activiteiten op zondag en nemen we ook niet deel aan competities op zondag. Deelname van een individueel team aan een meerdaags toernooi, waarvan één een zondag, is aan deelnemers en ouders zelf. Is er sprake van minderjarigheid is er toestemming van ouders noodzakelijk. Belangrijk is het om ouders voor te lichten over kosten, duur, contactpersonen, begeleiding, vervoer, etc. van de activiteit.

Verzekeringen
De collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering van de KNVB die de vereniging heeft afgesloten is ook van toepassing bij voetbal gerelateerde activiteiten. Het betreft hier een secundaire verzekering. Een deelnemer moet eerst zijn eigen Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering aanspreken bij schade. Er is geen dekking als bij een reisverzekering. Raak je een zonnebril of bagage kwijt, is dit niet verzekerd. Ook het annuleren van een reis/verblijf/gemaakte kosten valt niet onder de dekking. Als bestuur raden we daarom aan een Groepsreisverzekering af te sluiten. Dit kan heel gemakkelijk online (Europeesche of Allianz) en hoeft niet meer dan 1€ per persoon per dag te kosten.

Gedragsregels
Omdat er sprake is van een verenigings gerelateerde activiteit zijn de Gedragscode en het Tuchtreglement vv Nunspeet (klik hier) onverminderd van kracht. Hierin staat duidelijk verwoord welke regels er gelden ten aanzien van gedrag, alcohol, tabak en drugs. Overtredingen van deze regels zullen onder de aandacht worden gebracht van de Fair Play Commissie. Zij zullen na onderzoek het (jeugd)bestuur adviseren over eventuele op te leggen maatregelen.

Begeleiding
Om adequaat handelen bij voorvallen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er voldoende begeleiding aanwezig is. Drie volwassenen als begeleiding is het minimum. Afhankelijk van de leeftijdscategorie en duur van de activiteit (slapen) achten wij 1 volwassene per 5 deelnemers gewenst. Al deze vrijwilligers zullen ook een geldige Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) moeten bezitten. De VOG kunnen ze kosteloos aanvragen via de vv Nunspeet vog@vvnunspeet.nl, onder vermelding van voor- en achternaam en e-mailadres.

Bestuur vv Nunspeet

 

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming